Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Inwestycje Gminne

Nowoczesna, rozwijająca się oraz wspierająca swoich mieszkańców gmina, to zarazem samorząd, który potrafi na ten cel pozyskiwać znaczne środki z Unii Europejskiej. Łazy należą do tych gmin w regionie, które w umiejętny i skuteczny sposób korzystają z  pieniędzy Brukseli. Dzięki środkom krajowym i unijnym udaje się inwestować w rozwój miasta, wsi oraz w mieszkańców Gminy Łazy. 
W latach 2007-2013 dzięki współfinansowaniu środków unijnych i krajowych udało nam się zrealizować inwestycje na kwotę łączną 42.550.653,22 zł, w tym 27.387 775,04 zł pochodziło z bezzwrotnych dotacji, a kwota 4.709.752,63 zł to częściowo umarzalne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a środki z ich umorzenia są przeznaczane na kolejne inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

STAWIAMY NA EKOLOGIĘ

W 2010 roku w Łazach ruszyła największa od wielu lat inwestycja - budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków oraz pierwszego etapu kanalizacji w mieście Łazy. Całkowity koszt inwestycji to kwota 20 milionów złotych, z czego 83,52% środków pochodziło z Unii Europejskiej, pozostałe 16,84% to wkład własny samorządu Łaz oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Inwestycję zakończono w czerwcu 2012 roku.

Kolejną ekologiczną inwestycją była budowa nowego wodociągu wraz z przyłączami. Za prawie 3 miliony złotych powstała nowa sieć dla blisko 2 tysięcy mieszkańców w Chruszczobrodzie oraz Chruszczobrodzie-Piaskach. Dotychczas mieszkańcy korzystali ze starego, azbestowego i stalowego wodociągu. Budowa wodociągu była dofinansowana w blisko 75% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Inwestycje związane z wodociągami i oczyszczalnią to nie jedyne działania promujące ekologię. Myśląc o czystym powietrzu i oszczędności ciepła, zgodnie z przyjęta polityką gminną, każdego roku systematycznie są remontowane placówki oświatowe dzięki zaangażowaniu środków dotacji i umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównie prace obejmują izolację oraz docieplenie ścian  i fundamentów, termomodernizację budynków, wymianę źródła ciepła i instalacji c.o. Dzięki tym funduszom udaje nam się każdego roku zmienić wizerunek szkół tworząc budynki przyjazne dla dzieci i środowiska. W latach 2007 – 2013 wydaliśmy blisko 4 mln na termomodernizację placówek oświatowych. Dzięki tym środkom Zespół Szkól nr 1 w Łazach, Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach, Szkoła Podstawowa w Ciągowicach, Wysokiej i Rokitnie Szlacheckim już zmieniły swój wizerunek, a  w roku 2013 rozpoczęła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach.


BUDUJEMY DROGI, BOISKA. REMONTUJEMY DOMY KULTURY

Dzięki staraniom władz gminy udało się otrzymać dofinansowanie na realizację zadania pt. „Przebudowa ciągu dróg ul. Sportowa–Błędowska–Rolna w Niegowonicach i Niegowoniczkach szansą na poprawę dostępności i jakości sieci komunikacyjnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W miejscowościach  powstały nowe drogi gminne o łącznej długości 1,8 kilometra oraz 2 nowe skrzyżowania. Prace zakończono pod koniec listopada 2010 roku. Gmina otrzymała dofinansowanie prac na poziomie 85% ze środków unijnych, a całkowity koszt inwestycji to ponad 1.750.000 złotych.
 
 
Kolejne wyzwanie dla Łaz to rozwój obszarów wiejskich, które stanowią większość  obszaru gminy. Dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i rozwój wsi co roku inwestujemy w świetlice wiejskie, budynki strażnic
i domy kultury. Po zakończeniu modernizacji Domu Kultury w Ciągowicach rozpoczęto prace  w Rokitnie Szlacheckim, a czerwcu 2013 r. rozpoczyna się kompleksowa modernizacja budynku społeczno-kulturalnego w Wiesiółce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Czeka na nas jeszcze remont strażnicy w Grabowej w przyszłym roku. Modernizowane obiekty to doskonałe miejsca do spotkań mieszkańców oraz organizacji działających na rzecz rozwoju wsi. Inwestycje poprawiają również estetykę wsi, podnoszą standard życia mieszkańców i aktywizują społeczność lokalną. Na odnowę budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne przeznaczyliśmy w latach 2007-2013 ponad 1.500.000 zł.
   
Gmina Łazy inwestuje również w promocję aktywnego i zdrowego stylu życia. Łazy otrzymały środki unijne na budowę 3 wielofunkcyjnych i ogólnodostępnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi,” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ogólnodostępne boiska powstały przy Szkole Podstawowej w Wysokiej, Zespole Szkól nr 3 w Chruszczobrodzie oraz Zespole Szkól nr 2 w Niegowonicach. Ponadto Gmina skutecznie pozyskała środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kolejnych 2 inwestycji sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łazach oraz przy Stadionie Łazowianki, gdzie powstał kompleks boisk Orlik 2012.
Samorząd Łaz nie zapomina także o potrzebach sołectw. W ramach małych projektów dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Przedsięwzięć Odnowy wsi w każdym sołectwie co roku powstają place zabaw. W ramach promocji zdrowego stylu życia i zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży łącznie w latach 2007-2013 wybudowano nowoczesne place zabaw za kwotę prawie 390 tys. złotych, a na inwestycję związane z budową ogólnodostępnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej wydatkowano blisko 2,5 mln złotych. Nie udałoby się zrealizować tyle inwestycji sportowych gdyby nie współudział w finansowaniu środków unijnych i krajowych.

NOWE CENTRUM ŁAZ


Swój wizerunek zmienia także miasto Łazy. Przebudowane centrum, wyremontowane ulice, odnowiony dworzec PKP - tak w już w sierpniu 2013 roku ma wyglądać zrewitalizowane centrum Łaz. Na ten cel przeznaczono ponad 4 miliony złotych, z czego blisko 2.900.0 zł. pochodzi z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego. Miasto nie ma obecnie centrum z prawdziwego zdarzenia. Dlatego narodził się projekt przebudowy okolic dworca PKP w Łazach, który stanowi naturalne centrum. Projekt dotyczy m.in. ulicy Kościuszki z placem oraz placu Dworcowego. Przewidziano też zmianę wizerunku dworca kolejowego i jego funkcjonowanie. W części niewykorzystanej budynku ma powstać mini muzeum - izba pamięci poświęcona kolejnictwu, z którym Łazy są nierozerwalnie związane. Zaplanowane jest także uruchomienie punktu informacji turystycznej.
 
ROZWIJAMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Łazy inwestują także w nowoczesne technologie informacyjne. Na ten cel wydatkowano środki finansowe w kwocie ponad 1.300 .000 zł, z czego kwota ponad 1.170.000 zł to środki unijne. W ramach projektów wdrożono Zintegrowany System Teleinformatyczny w Urzędzie Gminy. Zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy, utworzono biuro Obsługi Interesanta, zakupiono i wdrożono w Urzędzie Miejskim Zintegrowany System Zarządzania Miastem, System Elektronicznego Obiegu dokumentów oraz system portalowy „e-Łazy.” Ponadto utworzono 3 wioski internetowe – Centra Kształcenia na odległość w Grabowej, Niegowonicach i Rokitnie Szlacheckim. W pełni wyposażone sale komputerowe z 15 stanowiskami centralnych komputerów z monitorami, oprogramowaniem użytkowym oraz wspomagającym kształcenie, urządzeniem wielofunkcyjnym, projektorem multimedialnym i dostępem do  Internetem są bezpłatnie udostępniane dzieciom, młodzieży oraz wszystkim mieszkańcom zainteresowanym skorzystaniem z internetu oraz szkoleń e-learningowych.


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi kluczowych projektów na terenie gminy:

plakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA -3.jpg
    rfil.JPG
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.